A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ: ชาติพรานไว้ลาย ผู้กำกับหนัง จอห์น วิลสัน (คลินท์ อีสต์วู้ด) เดินทางไปแอฟริกาเพื่อถ่ายทำ The African Queen การเดินทางไปครั้งนี้ ทำให้เขาหลงใหลการล่าช้างและดินแดนซาฟารีมากกว่าที่จะสนใจการถ่ายภาพยนตร์ ทำให้เขาหลงเข้าไปอยู่ในโลกที่เขาสร้างขึ้นมา

Server #1

เรื่องย่อ: ชาติพรานไว้ลาย ผู้กำกับหนัง จอห์น วิลสัน (คลินท์ อีสต์วู้ด) เดินทางไปแอฟริกาเพื่อถ่ายทำ The African Queen การเดินทางไปครั้งนี้ ทำให้เขาหลงใหลการล่าช้างและดินแดนซาฟารีมากกว่าที่จะสนใจการถ่ายภาพยนตร์ ทำให้เขาหลงเข้าไปอยู่ในโลกที่เขาสร้างขึ้นมา

Show more