A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ:
เรื่องราวเมื่อ Graboids ถูกพาตัวไปที่รีสอร์ทบนเกาะแห่งใหม่อย่างผิดกฎหมายโดยเพลย์บอยผู้ร่ำรวยในรูปแบบการล่ารางวัลที่อันตรายและเบิร์ตกัมเมอร์ก็ก้าวขึ้นมาเพื่อกอบกู้วันนี้

Server #1

เรื่องย่อ:
เรื่องราวเมื่อ Graboids ถูกพาตัวไปที่รีสอร์ทบนเกาะแห่งใหม่อย่างผิดกฎหมายโดยเพลย์บอยผู้ร่ำรวยในรูปแบบการล่ารางวัลที่อันตรายและเบิร์ตกัมเมอร์ก็ก้าวขึ้นมาเพื่อกอบกู้วันนี้

Show more