A-Z list
    Light Off
    Report
    6 view

เรื่องย่อ:
เมื่อเด็กอัจฉะริยะวัย 12 ปี ได้มีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับสุนัขของเขา เขาจึงได้ทดลองปลอกคอที่เชื่อมต่อจิตของเขาและสุนัข ซึ่งผลที่ออกมาทำให้เขาต้องต่อสู้กับภาวะแทรกซ่อนและช่วยเหลือครอบครัวของตัวเอง

Server #1

เรื่องย่อ:
เมื่อเด็กอัจฉะริยะวัย 12 ปี ได้มีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับสุนัขของเขา เขาจึงได้ทดลองปลอกคอที่เชื่อมต่อจิตของเขาและสุนัข ซึ่งผลที่ออกมาทำให้เขาต้องต่อสู้กับภาวะแทรกซ่อนและช่วยเหลือครอบครัวของตัวเอง

Show more