A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ  The Wolf Witch (2020) นางพญาผมขาว  เรื่องราวของ The Wolf Witch (2020) นางพญาผมขาว ปลายยุคราชวงศ์หมิง ฉางอัน องครักษ์เสื้อแพรได้รับคำสั่งลับให้สืบเรื่องของเลี่ยนหนีซาง นางมารผมขาว แต่กลับพบว่าประมุขพรรคมารที่ก่อกรรมทำเข็ญแท้จริงแล้วไม่ใช่นางมารผมขาวตัวจริง แผนการชั่ว ความรัก อำนาจ ประสานกันก่อเกิดเป็นบุญคุณความแค้นในยุทธจักร

Server #1

Director:Wu Ying Xiang

Country:China

Duration:85 min

Genres:Fantasy, Mystery, Romance

Actors:Junzhe ShiYi HuangYuming Du

เรื่องย่อ  The Wolf Witch (2020) นางพญาผมขาว  เรื่องราวของ The Wolf Witch (2020) นางพญาผมขาว ปลายยุคราชวงศ์หมิง ฉางอัน องครักษ์เสื้อแพรได้รับคำสั่งลับให้สืบเรื่องของเลี่ยนหนีซาง นางมารผมขาว แต่กลับพบว่าประมุขพรรคมารที่ก่อกรรมทำเข็ญแท้จริงแล้วไม่ใช่นางมารผมขาวตัวจริง แผนการชั่ว ความรัก อำนาจ ประสานกันก่อเกิดเป็นบุญคุณความแค้นในยุทธจักร

Show more