A-Z list
    Light Off
    Report
    3 view

เรื่องย่อ : หลังจากที่ราชวงศ์หมิงเกิดการฉ้อโกงการใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดินจีนทำให้เกิดนางอสุนีหยก สาวสวยที่ต่อต้านการฉ้อโกงทุกรูปแบบ ทหารข้ารับใช้ฮ่องเต้ผู้ชัวช้าจึงใส่ความว่าอสุนีหยกเป็นผู้สังหารท่านเจ้าเมืองทำให้อสุนีหยกต้องหนีเอาตัวรอดไปแถวชายแดน ในขณะที่จั่วอี้หังถูกไล่ล่าจากทหารเช่นกันเมื่อเจ้าสำนักของเขาตั้งใจจะให้อี้หังขึ้นเป็นเจ้าสำนักแทนตนจึงถวายยาอายุวัตถนะแด่ฮ่องเด้ แต่กลับถูกหักหลังอี้หังจึงต้องหนีเช่นกัน เมื่ออสุนีหยกพบกับอี้หัง และรู้ว่าเขาก็ถูกใส่ร้ายเหมือนเธอ อสุนีหยกจึงพาอี้หังหนีไปในหมู่บ้านที่มีชื่อว่า”ถ้ำปีศาจ” ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดทั้งสองจึงตัดสินใจแต่งงานกัน แต่เมือทหารบุกเข้าหมู่บ้านและบอกอี้หังว่าความจริงแล้วอสุนีหยกเป็นคนฆ่าท่านเจ้าเมืองที่เป็นปู่ของเขา ทำให้หัวใจของอี้หังแทบแตกสลาย เขาตัดสินใจเลิกกับเธอและไปมีผู้หญิงคนใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปอี้หังกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงใหม่ของเขาแต่หัวใจที่ช้ำไปด้วยความรักก็ฝังด้วยความแค้นของอสุนีหยก จึงทำให้เธอบุกไปงานแต่งงานของอี้หังและแทงเข้าที่หัวใจของเขา จากความเสียใจครั้งนี้ทำให้ผมของอสุนีหยกกลายเป็นสีขาวหรือนางพยาผมขาวนั้นเอง

Server #1

เรื่องย่อ : หลังจากที่ราชวงศ์หมิงเกิดการฉ้อโกงการใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดินจีนทำให้เกิดนางอสุนีหยก สาวสวยที่ต่อต้านการฉ้อโกงทุกรูปแบบ ทหารข้ารับใช้ฮ่องเต้ผู้ชัวช้าจึงใส่ความว่าอสุนีหยกเป็นผู้สังหารท่านเจ้าเมืองทำให้อสุนีหยกต้องหนีเอาตัวรอดไปแถวชายแดน ในขณะที่จั่วอี้หังถูกไล่ล่าจากทหารเช่นกันเมื่อเจ้าสำนักของเขาตั้งใจจะให้อี้หังขึ้นเป็นเจ้าสำนักแทนตนจึงถวายยาอายุวัตถนะแด่ฮ่องเด้ แต่กลับถูกหักหลังอี้หังจึงต้องหนีเช่นกัน เมื่ออสุนีหยกพบกับอี้หัง และรู้ว่าเขาก็ถูกใส่ร้ายเหมือนเธอ อสุนีหยกจึงพาอี้หังหนีไปในหมู่บ้านที่มีชื่อว่า”ถ้ำปีศาจ” ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดทั้งสองจึงตัดสินใจแต่งงานกัน แต่เมือทหารบุกเข้าหมู่บ้านและบอกอี้หังว่าความจริงแล้วอสุนีหยกเป็นคนฆ่าท่านเจ้าเมืองที่เป็นปู่ของเขา ทำให้หัวใจของอี้หังแทบแตกสลาย เขาตัดสินใจเลิกกับเธอและไปมีผู้หญิงคนใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปอี้หังกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงใหม่ของเขาแต่หัวใจที่ช้ำไปด้วยความรักก็ฝังด้วยความแค้นของอสุนีหยก จึงทำให้เธอบุกไปงานแต่งงานของอี้หังและแทงเข้าที่หัวใจของเขา จากความเสียใจครั้งนี้ทำให้ผมของอสุนีหยกกลายเป็นสีขาวหรือนางพยาผมขาวนั้นเอง

Show more