A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องย่อ : เมื่อมาถึงสนามบินนิวยอร์ค วิกเตอร์ นาวอร์สกี้ กลับถูกควบคุมตัวไว้ด้วยข้อหาที่คอมพิวเตอร์ปฏิเสธการมีตัวตนของเขา เนื่องจากสงครามที่ประเทศบ้านเกิดของเขา และ ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศตัวเองหรือเข้าไปในประเทศอเมริกาได้ จึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินอันใหญ่โตของนิวยอร์ค...

บรรยายไทย
พากย์ไทย
  • Ep.1

เรื่องย่อ : เมื่อมาถึงสนามบินนิวยอร์ค วิกเตอร์ นาวอร์สกี้ กลับถูกควบคุมตัวไว้ด้วยข้อหาที่คอมพิวเตอร์ปฏิเสธการมีตัวตนของเขา เนื่องจากสงครามที่ประเทศบ้านเกิดของเขา และ ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศตัวเองหรือเข้าไปในประเทศอเมริกาได้ จึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินอันใหญ่โตของนิวยอร์ค...

Show more