A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : เพื่อบรรเทาเพื่อนร่วมห้องของพวกเขาผ่านภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากความสัมพันธ์ Christina Walters และ Courtney Rockcliffe พาเธอออกไปที่เมือง ในระหว่างที่พวกเขาพยายามตามหา “นายตอนนี้” คริสตินาพบปีเตอร์โดนาฮิว ในคืนนั้นเธอไม่มีโอกาสได้คริสตินาคุยกับเขาในงานแต่งงานของพี่ชาย

Server #1

เรื่องย่อ : เพื่อบรรเทาเพื่อนร่วมห้องของพวกเขาผ่านภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากความสัมพันธ์ Christina Walters และ Courtney Rockcliffe พาเธอออกไปที่เมือง ในระหว่างที่พวกเขาพยายามตามหา “นายตอนนี้” คริสตินาพบปีเตอร์โดนาฮิว ในคืนนั้นเธอไม่มีโอกาสได้คริสตินาคุยกับเขาในงานแต่งงานของพี่ชาย

Show more