A-Z list
    Light Off
    Report
    15 view

เรื่องย่อ: The Standoff (2016) ล่าไม่ให้รอด

เมื่อคาร์เตอร์ (โทมัส เจน) อดีตนายทหารที่มีปมได้รับโอกาสในการไถ่ถอนบาปในใจ โดยการปกป้องเด็กหญิงวัย 12 ปีจากนักฆ่า ลอเรนซ์ ฟิชเบิร์น หลังจากที่เธอพยานคดีฆาตกรรม คนหนึ่งให้รอดพ้นจากการตามฆ่าปิดปาก หลังจากที่เธอได้เห็น การฆาตกรรมของนักฆ่า ด้วยอาวุธปืนเพียงกระบอกเดียวในมือ โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ คาร์เตอร์มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตของเด็กหญิงคนนี้

Server #1

เรื่องย่อ: The Standoff (2016) ล่าไม่ให้รอด

เมื่อคาร์เตอร์ (โทมัส เจน) อดีตนายทหารที่มีปมได้รับโอกาสในการไถ่ถอนบาปในใจ โดยการปกป้องเด็กหญิงวัย 12 ปีจากนักฆ่า ลอเรนซ์ ฟิชเบิร์น หลังจากที่เธอพยานคดีฆาตกรรม คนหนึ่งให้รอดพ้นจากการตามฆ่าปิดปาก หลังจากที่เธอได้เห็น การฆาตกรรมของนักฆ่า ด้วยอาวุธปืนเพียงกระบอกเดียวในมือ โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ คาร์เตอร์มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตของเด็กหญิงคนนี้

Show more