A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : เสี่ยวเฉียนเป็นนักมวย แต่ต้องทำพิธีแทนอาจารย์ขี้เมาอยู่เป็นประจำ จนชาวบ้านให้ความเลื่อมใสยกย่องนับถือ แต่ถูกอาจารย์จับได้จึงไล่เขาไป เกิดการปะทะกันระหว่างพวกอันธพาลกับพวกของอาจารย์ เสี่ยวเฉียนจึงเข้าช่วยเหลือ แต่ต้องพ่ายแพ้แก่ 2 ยอดมวย เขาจึงกลับไปหาอาจารย์เพื่อฝึกวิชาเพิ่มเติม

Server #1

เรื่องย่อ : เสี่ยวเฉียนเป็นนักมวย แต่ต้องทำพิธีแทนอาจารย์ขี้เมาอยู่เป็นประจำ จนชาวบ้านให้ความเลื่อมใสยกย่องนับถือ แต่ถูกอาจารย์จับได้จึงไล่เขาไป เกิดการปะทะกันระหว่างพวกอันธพาลกับพวกของอาจารย์ เสี่ยวเฉียนจึงเข้าช่วยเหลือ แต่ต้องพ่ายแพ้แก่ 2 ยอดมวย เขาจึงกลับไปหาอาจารย์เพื่อฝึกวิชาเพิ่มเติม

Show more