A-Z list
    Light Off
    Report
    9 view

เรื่องย่อ : การิมเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งมีสมาชิกในบ้านรวมทั้งหมดห้าชีวิต (เมียหนึ่ง ลูกชายหญิงอีกสาม) บ้านของเขาอาศัยอยู่นอกตัวเมืองครอบครัวเล็กๆ ที่แม้คนเป็นพ่อจะขี้โวยวายหรือโมโหร้ายไปบ้าง แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและห่วงใยคนในครอบครัว(เห็นหน้าเกียมๆ ขี้โวยวายอย่างนี้ แต่ก็ยังอุตส่าห์มีฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักๆ ที่ดูแล้วอดยิ้มตามให้ไม่ได้อยู่หลายฉาก) เรื่องราวคงจะดำเนินต่อไปอย่างแสนสุข ถ้าหากการิมจะไม่ถูกไล่ออกจากงาน และซ้ำร้ายยังมีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัวต่อทุกชีวิตในบ้านเป็นเรื่องหนักหนา แต่แม้ตัวเองจะมีเรื่องกลุ้มมากแค่ไหน เขากลับไม่เคยปริปากบอกให้คนทางบ้านรู้เลย

พากย์ไทย

เรื่องย่อ : การิมเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งมีสมาชิกในบ้านรวมทั้งหมดห้าชีวิต (เมียหนึ่ง ลูกชายหญิงอีกสาม) บ้านของเขาอาศัยอยู่นอกตัวเมืองครอบครัวเล็กๆ ที่แม้คนเป็นพ่อจะขี้โวยวายหรือโมโหร้ายไปบ้าง แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและห่วงใยคนในครอบครัว(เห็นหน้าเกียมๆ ขี้โวยวายอย่างนี้ แต่ก็ยังอุตส่าห์มีฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักๆ ที่ดูแล้วอดยิ้มตามให้ไม่ได้อยู่หลายฉาก) เรื่องราวคงจะดำเนินต่อไปอย่างแสนสุข ถ้าหากการิมจะไม่ถูกไล่ออกจากงาน และซ้ำร้ายยังมีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัวต่อทุกชีวิตในบ้านเป็นเรื่องหนักหนา แต่แม้ตัวเองจะมีเรื่องกลุ้มมากแค่ไหน เขากลับไม่เคยปริปากบอกให้คนทางบ้านรู้เลย

Show more