A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องนี้มีแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากเรื่องจริง หนังอินเดียเรื่องราวความรักที่น่าเหลือเชื่อของคู่รักที่อยู่ด้วยกันมากว่า 25 ปี ที่ถูกเล่าผ่านมุมมองลูกสาวของพวกเขา เธอเป็นคนที่ตรงไปตรงมา กล้าหาญ แต่ที่สำคัญเธอใกล้ตาย

Server #1

เรื่องนี้มีแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากเรื่องจริง หนังอินเดียเรื่องราวความรักที่น่าเหลือเชื่อของคู่รักที่อยู่ด้วยกันมากว่า 25 ปี ที่ถูกเล่าผ่านมุมมองลูกสาวของพวกเขา เธอเป็นคนที่ตรงไปตรงมา กล้าหาญ แต่ที่สำคัญเธอใกล้ตาย

Show more