A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ : คุณชายจินต้าเซิ่ง เศรษฐีใหญ่ เป็นผู้รับเหมาสร้างทางโดยมีสมุนมือขวา เติ้งไคสี่ เป็นผู้ดูแล เติ้งไคสี่กดขี่คนงาน โดยโกงค่าแรง แต่ยังมี หูติ่งเหลียง และ กู้ติ้ง ที่คนงานเชื่อถือพยายามขัดขวางเติ้งไคสี่จนถูกฆ่าตายกู้ติ้งพยายามฝึกหัดหมัดไทเก๊ก เพื่อป้องกันตัว และในที่สุด กู้ติ้ง ก็ใช้หมัดไทเก๊ก สังหารพวกที่กดขี่ข่มเหง และโกงค่าแรงของชาวบ้านทุกคนได้

Server #1

เรื่องย่อ : คุณชายจินต้าเซิ่ง เศรษฐีใหญ่ เป็นผู้รับเหมาสร้างทางโดยมีสมุนมือขวา เติ้งไคสี่ เป็นผู้ดูแล เติ้งไคสี่กดขี่คนงาน โดยโกงค่าแรง แต่ยังมี หูติ่งเหลียง และ กู้ติ้ง ที่คนงานเชื่อถือพยายามขัดขวางเติ้งไคสี่จนถูกฆ่าตายกู้ติ้งพยายามฝึกหัดหมัดไทเก๊ก เพื่อป้องกันตัว และในที่สุด กู้ติ้ง ก็ใช้หมัดไทเก๊ก สังหารพวกที่กดขี่ข่มเหง และโกงค่าแรงของชาวบ้านทุกคนได้

Show more