A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ :  แม่ทัพเผิง ซึ่งเป็นผู้บัญชาการประจำมณฑลและเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด คำสั่งของแม่ทัพเผิงเป็นเด็ดขาด แต่แม่ทัพเผิงก็เป็นที่รักใคร่ของประชาชน เพราะท่านเป็นผู้มีคุณธรรม แต่ในที่สุดก็ต้องถูกลูกน้องของตัวเอง โค่นอำนาจลง

Server #1

เรื่องย่อ :  แม่ทัพเผิง ซึ่งเป็นผู้บัญชาการประจำมณฑลและเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด คำสั่งของแม่ทัพเผิงเป็นเด็ดขาด แต่แม่ทัพเผิงก็เป็นที่รักใคร่ของประชาชน เพราะท่านเป็นผู้มีคุณธรรม แต่ในที่สุดก็ต้องถูกลูกน้องของตัวเอง โค่นอำนาจลง

Show more