A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ: เรื่องราวของ เด็กหนุ่มวัยรุ่นหัว The Ruthless  ในช่วงปี 1980 ที่ตั้งตนเป็นกบฏเพื่อหวังเติบโตเป็นหนึ่งในอาชญากรที่ร้ายกาจที่สุดของเมืองมิลาน ในยุคทองของมาเฟียเอ็นดรังเกตาช่วงยัค

Server #1

เรื่องย่อ: เรื่องราวของ เด็กหนุ่มวัยรุ่นหัว The Ruthless  ในช่วงปี 1980 ที่ตั้งตนเป็นกบฏเพื่อหวังเติบโตเป็นหนึ่งในอาชญากรที่ร้ายกาจที่สุดของเมืองมิลาน ในยุคทองของมาเฟียเอ็นดรังเกตาช่วงยัค

Show more