A-Z list
    Light Off
    Report
    7 view

เรื่องราวของคู่รักในบ้านหลังหนึ่ง แมตต์ (เควิน แจนส์เซนส์) และ เคท (โอลก้า คูรีเลนโก) ซึ่งในบ้านมีห้องวิเศษที่คุณสามารถขออะไรก็ได้แล้วห้องมันจะเสกให้ พวกเขาจึงอธิษฐานขอหลายสิ่งที่ต้องการรวมไปถึงการมี ลูกชาย ที่ทั้งคู่พยายามจะมีมาตลอดซึ่งหนทางเดียวเท่านั้นคือห้องวิเศษ โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องแลกับอะไรบ้าง จนกระมั่งพบว่ากฎของบ้านหลังนี้ห้ามนำสิ่งของที่ได้ออกจากบริเวณบ้านเด็ดขาดไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเถ้าธุลีสลายไปและมันก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายสำหรับทั้งคู่เมื่อลูกชายของเขาเริ่มเติบโต

Server #1

เรื่องราวของคู่รักในบ้านหลังหนึ่ง แมตต์ (เควิน แจนส์เซนส์) และ เคท (โอลก้า คูรีเลนโก) ซึ่งในบ้านมีห้องวิเศษที่คุณสามารถขออะไรก็ได้แล้วห้องมันจะเสกให้ พวกเขาจึงอธิษฐานขอหลายสิ่งที่ต้องการรวมไปถึงการมี ลูกชาย ที่ทั้งคู่พยายามจะมีมาตลอดซึ่งหนทางเดียวเท่านั้นคือห้องวิเศษ โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องแลกับอะไรบ้าง จนกระมั่งพบว่ากฎของบ้านหลังนี้ห้ามนำสิ่งของที่ได้ออกจากบริเวณบ้านเด็ดขาดไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเถ้าธุลีสลายไปและมันก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายสำหรับทั้งคู่เมื่อลูกชายของเขาเริ่มเติบโต

Show more