A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : จอห์น มอร์แกน เคยอยู่กับพวกอินเดียนแดงเผ่ามือเหลือง จนมีความผูกพันกันเหมือนญาติ หลังจาก จอห์น มอร์แกนกลับไปอังกฤษ นายทุนอเมริกันต้องการพื้นที่แถบนั้น จึงร่วมมือกับอินเดียนแดงเผ่าริด รุกไล่เผ่ามือเหลืองออกไปจากพื้นที่ จากเหตุการ์ที่เกิดขึ้นกับเผ่ามือเหลือง เหมือนมีลางสังหรณ์ทำให้จอห์น มอร์แกน กลับไปยังเผ่าอีกครั้ง เมื่อเห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แผ่นดินที่เคยอยู่ถูกพวกผิวขาวยึดครอง จึงคิดหาวิธีใช้กลยุทธ์การต่อสู้ช่วงชิงผืนแผ่นดินกลับคืนมา

Server #1

เรื่องย่อ : จอห์น มอร์แกน เคยอยู่กับพวกอินเดียนแดงเผ่ามือเหลือง จนมีความผูกพันกันเหมือนญาติ หลังจาก จอห์น มอร์แกนกลับไปอังกฤษ นายทุนอเมริกันต้องการพื้นที่แถบนั้น จึงร่วมมือกับอินเดียนแดงเผ่าริด รุกไล่เผ่ามือเหลืองออกไปจากพื้นที่ จากเหตุการ์ที่เกิดขึ้นกับเผ่ามือเหลือง เหมือนมีลางสังหรณ์ทำให้จอห์น มอร์แกน กลับไปยังเผ่าอีกครั้ง เมื่อเห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แผ่นดินที่เคยอยู่ถูกพวกผิวขาวยึดครอง จึงคิดหาวิธีใช้กลยุทธ์การต่อสู้ช่วงชิงผืนแผ่นดินกลับคืนมา

Show more