A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ:ยามที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ต้องการยอดฝีมือ มาร่วมปฏิบัติการในหน่วยสืบราชการลับ เพื่อป้องกันประเทศ หน่วยงานของซีไอเอจึงจัดตั้งองค์กร เพื่อฝึกฝนบุคคลากรขึ้นอย่างลับๆ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการฝึกเป็นอย่างไร ยุทธวิธีในการฝึกพวกเขาทำกันอย่างไร และมีอะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอด…เจมส์ เคลย์ตัน (โคลิน ฟาร์เรลล์) ชายหนุ่มผู้มาดมั่น เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับการฝึก เขาอาจไม่ได้มีแนวคิดเหมาะสม แก่การเป็นซีไอเอหน้าใหม่นัก แต่เขาคือหนึ่งในบัณฑิตหนุ่ม ผู้ชาญฉลาดที่สุดของประเทศ และก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ วอลเตอร์ เบิร์ค (อัล ปาชิโน่) อยากได้ตัวเข้ามาร่วมงาน

Server #1

เรื่องย่อ:ยามที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ต้องการยอดฝีมือ มาร่วมปฏิบัติการในหน่วยสืบราชการลับ เพื่อป้องกันประเทศ หน่วยงานของซีไอเอจึงจัดตั้งองค์กร เพื่อฝึกฝนบุคคลากรขึ้นอย่างลับๆ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการฝึกเป็นอย่างไร ยุทธวิธีในการฝึกพวกเขาทำกันอย่างไร และมีอะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอด…เจมส์ เคลย์ตัน (โคลิน ฟาร์เรลล์) ชายหนุ่มผู้มาดมั่น เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับการฝึก เขาอาจไม่ได้มีแนวคิดเหมาะสม แก่การเป็นซีไอเอหน้าใหม่นัก แต่เขาคือหนึ่งในบัณฑิตหนุ่ม ผู้ชาญฉลาดที่สุดของประเทศ และก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ วอลเตอร์ เบิร์ค (อัล ปาชิโน่) อยากได้ตัวเข้ามาร่วมงาน

Show more