A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

ข้าได้...ออกไม่ได้ เมื่อการค้นพบพระมิดโบราณแห่งนึ่งที่ถูกทับถมอยู่ใต้พื้นทรายมานับเป็นพันๆปี บัดนี้มันถูกค้นพบในโลกปัจจุบัน นักโบราณคดี ทีมสํารวจต่างๆจึงพากันเข้าไปศึกษาและไขความลับของพีระมิดแห่งนี้ แต่เมื่อพวกเขาเข้าไปยังข้างใน พีระมิด ก็ต้องพบกับอะไรที่สยองขวัญและขนหัวลุกแทบเอาชีวิตไม่รอด... เข้าได้แต่ออกไม่ได้...ข้างในมีกับดักมากมาย บวกกับเส้นทางที่ซับซ้อน รวมไปถึงอาถรรพ์โบราณที่ยังไม่เสื่อมมนต์ขลัง และที่แน่ๆมันมีตัวอะไรบางอย่างเฝ้ารอคอยพวกเขาอยู่ข้างใน รอวันที่จะกัดกระชากให้ตายคาที่ และมันจะไม่ยอมให้ใครก็ตามที่หลงเข้ามาในพีระมิดแห่งนี้ได้มีโอกาสออกไปเจอโลกภายนอกอีกเลย!!!

Server #1

ข้าได้...ออกไม่ได้ เมื่อการค้นพบพระมิดโบราณแห่งนึ่งที่ถูกทับถมอยู่ใต้พื้นทรายมานับเป็นพันๆปี บัดนี้มันถูกค้นพบในโลกปัจจุบัน นักโบราณคดี ทีมสํารวจต่างๆจึงพากันเข้าไปศึกษาและไขความลับของพีระมิดแห่งนี้ แต่เมื่อพวกเขาเข้าไปยังข้างใน พีระมิด ก็ต้องพบกับอะไรที่สยองขวัญและขนหัวลุกแทบเอาชีวิตไม่รอด... เข้าได้แต่ออกไม่ได้...ข้างในมีกับดักมากมาย บวกกับเส้นทางที่ซับซ้อน รวมไปถึงอาถรรพ์โบราณที่ยังไม่เสื่อมมนต์ขลัง และที่แน่ๆมันมีตัวอะไรบางอย่างเฝ้ารอคอยพวกเขาอยู่ข้างใน รอวันที่จะกัดกระชากให้ตายคาที่ และมันจะไม่ยอมให้ใครก็ตามที่หลงเข้ามาในพีระมิดแห่งนี้ได้มีโอกาสออกไปเจอโลกภายนอกอีกเลย!!!

Show more