A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องราวของเวสลีย์เด็กหูหนวกที่มักถูกรังแกที่โรงเรียนอยู่เสมอ เขาไม่เคยมีความสุขแม้จะกลับบ้าน ทำให้เวสลีย์กลับกลายเป็นเด็กเงียบและมีความไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลา อยู่มาวันหนึ่งเขาเดินกลับบ้านจากโรงเรียน เวสลีย์พบชายแปลกหน้าและมีเลือดไหล เขาได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ไม่นานชายคนนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมา จากนั้นเขาและเวสลีย์พัฒนาความผูกพันแบบพ่อในขณะที่ชายคนนั้นสอนเวสลีย์ถึงวิธีลุกขึ้นยืนเพื่อไม่ให้โดนรังแก แต่เมื่อตำรวจปรากฏตัวขึ้นเวสลีย์ก็เห็นด้านมืดของชายที่เขาช่วยเวสลีย์ต้องเลือกระหว่างความภักดีของเขากับคนแปลกหน้าที่เป็นอันตรายและความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกและผิดในโลก

Server #1

เรื่องราวของเวสลีย์เด็กหูหนวกที่มักถูกรังแกที่โรงเรียนอยู่เสมอ เขาไม่เคยมีความสุขแม้จะกลับบ้าน ทำให้เวสลีย์กลับกลายเป็นเด็กเงียบและมีความไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลา อยู่มาวันหนึ่งเขาเดินกลับบ้านจากโรงเรียน เวสลีย์พบชายแปลกหน้าและมีเลือดไหล เขาได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ไม่นานชายคนนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมา จากนั้นเขาและเวสลีย์พัฒนาความผูกพันแบบพ่อในขณะที่ชายคนนั้นสอนเวสลีย์ถึงวิธีลุกขึ้นยืนเพื่อไม่ให้โดนรังแก แต่เมื่อตำรวจปรากฏตัวขึ้นเวสลีย์ก็เห็นด้านมืดของชายที่เขาช่วยเวสลีย์ต้องเลือกระหว่างความภักดีของเขากับคนแปลกหน้าที่เป็นอันตรายและความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกและผิดในโลก

Show more