A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ: กลางทะเลทรายอียิปต์ คนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาแสวงหาสมบัติที่สาปสูญ แต่พวกเขากลับปลุกคำสาปอาถรรพ์กว่า 3,000 ปีขึ้นมา และนำความสยดสยองมาสู่ผู้รุกล้ำ

Server #1

เรื่องย่อ: กลางทะเลทรายอียิปต์ คนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาแสวงหาสมบัติที่สาปสูญ แต่พวกเขากลับปลุกคำสาปอาถรรพ์กว่า 3,000 ปีขึ้นมา และนำความสยดสยองมาสู่ผู้รุกล้ำ

Show more