A-Z list
    Light Off
    Report
    28 view

เรื่องย่อ : ถึงแม้ หยวนหยิงเฟย ผู้มีวิชากระบี่ทองคำจะมาจากตระกูลคหบดีแต่จิตใจนั้นร้อยเล่ห์คบไม่ได้ หยวนหยิงเฟยต้องการเป็นเจ้าของสำนักคุ้มภัยหูเว่ย ของกวานหยุ่น จึงติดต่อขอซื้อมาเป็นของตนเอง ขณะเดียวกันก็เกิดหลงใหลน้องสาวของกวาน จึงคิดวางแผนกำจัดกวานหยุ่น หยวนหยิงเฟยวางแผนเสี้ยมสี่จอมยุทธพเนจรที่เร่ร่อนมาอาศัยโรงเตี้ยมของเขาให้จัดการกับกวานหยุ่นโดยใส่ร้ายว่ากวานหยุ่นคือคนชั่ว แต่เมื่อสี่จอมยุทธรู้ความจริง หยวนหยิงเฟยจึงใช้เล่ห์กลชิงทำลายทุกคนเสียก่อน

Server #1

เรื่องย่อ : ถึงแม้ หยวนหยิงเฟย ผู้มีวิชากระบี่ทองคำจะมาจากตระกูลคหบดีแต่จิตใจนั้นร้อยเล่ห์คบไม่ได้ หยวนหยิงเฟยต้องการเป็นเจ้าของสำนักคุ้มภัยหูเว่ย ของกวานหยุ่น จึงติดต่อขอซื้อมาเป็นของตนเอง ขณะเดียวกันก็เกิดหลงใหลน้องสาวของกวาน จึงคิดวางแผนกำจัดกวานหยุ่น หยวนหยิงเฟยวางแผนเสี้ยมสี่จอมยุทธพเนจรที่เร่ร่อนมาอาศัยโรงเตี้ยมของเขาให้จัดการกับกวานหยุ่นโดยใส่ร้ายว่ากวานหยุ่นคือคนชั่ว แต่เมื่อสี่จอมยุทธรู้ความจริง หยวนหยิงเฟยจึงใช้เล่ห์กลชิงทำลายทุกคนเสียก่อน

Show more