A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

ครอบครัวของชายชราที่ถูกภรรยาทิ้งกับแฟนหนุ่มวัยเยาว์ต่อมาได้รังเกียจตายเขาสมควรหาเลี้ยงชีพด้วยการแสดงการแสดงการเปลี่ยนหน้าตามดีมาตามลออวันหนึ่งได้พบกับยัยเหลียงซึ่งแนะนำว่าก็นั่งเข้าสู่ วัยชราแล้วน่าจะหาผู้สอนไว้สอนวิชาไม่ตายไปวิชาจะได้ไม่เว้น แต่กฏของบรรพชนที่กันมาจะเขียนให้คนลูกได้ไม่ให้คนนอกสอนไม่สอนแล้วเขาทำ ? ขอเชิญชมพี่ต่อไปได้ ...

พากย์ไทย
บรรยายไทย
  • Ep.1

ครอบครัวของชายชราที่ถูกภรรยาทิ้งกับแฟนหนุ่มวัยเยาว์ต่อมาได้รังเกียจตายเขาสมควรหาเลี้ยงชีพด้วยการแสดงการแสดงการเปลี่ยนหน้าตามดีมาตามลออวันหนึ่งได้พบกับยัยเหลียงซึ่งแนะนำว่าก็นั่งเข้าสู่ วัยชราแล้วน่าจะหาผู้สอนไว้สอนวิชาไม่ตายไปวิชาจะได้ไม่เว้น แต่กฏของบรรพชนที่กันมาจะเขียนให้คนลูกได้ไม่ให้คนนอกสอนไม่สอนแล้วเขาทำ ? ขอเชิญชมพี่ต่อไปได้ ...

Show more