A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

สารคดีนี้พาไปดูปฏิบัติการกล้าหาญในสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เจ้าหน้าที่เอ็มไอไฟฟ์คนหนึ่งแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายฟาสต์ซิส เพื่อสกัดกั้นเอกสารที่ถูกขโมยไม่ให้ตกไปถึงมือนาซี

Server #1

สารคดีนี้พาไปดูปฏิบัติการกล้าหาญในสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เจ้าหน้าที่เอ็มไอไฟฟ์คนหนึ่งแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายฟาสต์ซิส เพื่อสกัดกั้นเอกสารที่ถูกขโมยไม่ให้ตกไปถึงมือนาซี

Show more