A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องย่อ : หลังจากที่ ซิลเวีย บลูม (นิโคล คิดแมน) ล่ามประจำองค์การสหประชาชาติ แอบไปได้ยินแผนการในการลอบสังหารผู้นำประเทศชาวแอฟริกัน องค์กรลับของสหรัฐอเมริกาจึงถูกดึงเข้ามาเพื่อสีบสวนเรื่องนี้ นักสืบผู้มากประสบการณ์อย่าง โทบิน เคลเลอร์ (ฌอน เพนน์) ก็ยังสงสัยว่าเธออาจจะยังเล่าความจริงไม่หมด และเขายังพบว่า เธอต้องตกเป็นเป้าสังหารด้วยอีกคน ซิลเวียหมดหนทางที่จะขัดขวางแผนการนี้ ถ้าเพียงแต่เธอสามารถเอาตัวรอดได้นานพอที่ใครสักคนจะเชื่อว่าเธอพูดความจริง..

พากย์ไทย

เรื่องย่อ : หลังจากที่ ซิลเวีย บลูม (นิโคล คิดแมน) ล่ามประจำองค์การสหประชาชาติ แอบไปได้ยินแผนการในการลอบสังหารผู้นำประเทศชาวแอฟริกัน องค์กรลับของสหรัฐอเมริกาจึงถูกดึงเข้ามาเพื่อสีบสวนเรื่องนี้ นักสืบผู้มากประสบการณ์อย่าง โทบิน เคลเลอร์ (ฌอน เพนน์) ก็ยังสงสัยว่าเธออาจจะยังเล่าความจริงไม่หมด และเขายังพบว่า เธอต้องตกเป็นเป้าสังหารด้วยอีกคน ซิลเวียหมดหนทางที่จะขัดขวางแผนการนี้ ถ้าเพียงแต่เธอสามารถเอาตัวรอดได้นานพอที่ใครสักคนจะเชื่อว่าเธอพูดความจริง..

Show more