A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : เรื่องราวของราชวงศ์ Song พระภิกษุ Ji Gong  ใช้พลังของเขาเพื่อช่วยคนจนและปกป้องคนอ่อนแอจากความอยุติธรรม

Server #1

Director:Tze-Chung Lam

Country:China

Duration:93 min

Genres:Action, Fantasy, History

Actors:Chen Lai

เรื่องย่อ : เรื่องราวของราชวงศ์ Song พระภิกษุ Ji Gong  ใช้พลังของเขาเพื่อช่วยคนจนและปกป้องคนอ่อนแอจากความอยุติธรรม

Show more