A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ : เมื่อรปภ.หนุ่มผู้คุ้มกันเงิน 30,000 เหรียญซึ่งถูกปล้น แล้วยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการปล้น ต้องถูกจองจำและสอบสวนเพื่อบีบบังคับให้รับผิดและคืนเงิน เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์น้องชาย จึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากเถ้าแก่ใหญ่ ซึ่งมีเบื้องหลังที่เป็นความลับ ที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน

Server #1

เรื่องย่อ : เมื่อรปภ.หนุ่มผู้คุ้มกันเงิน 30,000 เหรียญซึ่งถูกปล้น แล้วยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการปล้น ต้องถูกจองจำและสอบสวนเพื่อบีบบังคับให้รับผิดและคืนเงิน เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์น้องชาย จึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากเถ้าแก่ใหญ่ ซึ่งมีเบื้องหลังที่เป็นความลับ ที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน

Show more