A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ : แคสซี่ จำเป็นต้องฆ่าสามีตัวเอง เพราะข่มขืนลูกสาวในไส้ แต่กลับเจอคนที่ร้ายกาจกว่าซึ่งรู้เรื่องทุกอย่างจากสามีที่รอดตาย และ.คิดจะครอบครองทุกอย่าง แต่แคสซี่กับลูกสาวสองคนก็พร้อมจะสู้ตายสุดชีวิต!!!

พากย์ไทย
บรรยายไทย
  • Ep.1

เรื่องย่อ : แคสซี่ จำเป็นต้องฆ่าสามีตัวเอง เพราะข่มขืนลูกสาวในไส้ แต่กลับเจอคนที่ร้ายกาจกว่าซึ่งรู้เรื่องทุกอย่างจากสามีที่รอดตาย และ.คิดจะครอบครองทุกอย่าง แต่แคสซี่กับลูกสาวสองคนก็พร้อมจะสู้ตายสุดชีวิต!!!

Show more