A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : หลิงฉีบุตรชายของนักธุรกิจผู้มั่งคั่งและเป็นความหวังของผู้เป็นพ่อที่จะให้มาสานต่อธุรกิจแต่เขาไม่ชอบทำงานแต่ชอบใช้ชีวิตสนุกสนานไปกับเพื่อนๆ ซินดี้ สาวน้อยผู้น่ารักไร้เรียงสา แต่มีความสามารถด้านดนตรีรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ แต่ครอบครัวของเธอเป็นคนหัวโบราณ ไม่ชื่นชมในความสามารถของเธอ ทั้งเขาและเธอรักและเข้าใจกัน ชีวิตของทั้งสองจึงต้องผจญกับอุปสรรคมากมาย

Server #1

เรื่องย่อ : หลิงฉีบุตรชายของนักธุรกิจผู้มั่งคั่งและเป็นความหวังของผู้เป็นพ่อที่จะให้มาสานต่อธุรกิจแต่เขาไม่ชอบทำงานแต่ชอบใช้ชีวิตสนุกสนานไปกับเพื่อนๆ ซินดี้ สาวน้อยผู้น่ารักไร้เรียงสา แต่มีความสามารถด้านดนตรีรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ แต่ครอบครัวของเธอเป็นคนหัวโบราณ ไม่ชื่นชมในความสามารถของเธอ ทั้งเขาและเธอรักและเข้าใจกัน ชีวิตของทั้งสองจึงต้องผจญกับอุปสรรคมากมาย

Show more