A-Z list
    Light Off
    Report
    13 view

เรื่องย่อ:
เบร็ท แบล็กมอร์ เด็กหนุ่มมัธยมที่กำลังจะจบการศึกษาได้ละทิ้งความฝันในวัยเด็กของเขา เมื่อเขาได้เปิดตัวรายการ The Fk-It List ที่ทถกคนสามารถเข้าถึง แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกินขึ้นในโณงเรียนของเขา จนทำให้ครูและผู้ปกครองของเขาต้องเดือดร้อน

Server #1

เรื่องย่อ:
เบร็ท แบล็กมอร์ เด็กหนุ่มมัธยมที่กำลังจะจบการศึกษาได้ละทิ้งความฝันในวัยเด็กของเขา เมื่อเขาได้เปิดตัวรายการ The Fk-It List ที่ทถกคนสามารถเข้าถึง แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกินขึ้นในโณงเรียนของเขา จนทำให้ครูและผู้ปกครองของเขาต้องเดือดร้อน

Show more