A-Z list
    Light Off
    Report
    9 view

เรื่องย่อ: หนังเรื่องนี้นำแสดงโดย เลี่ยมอดีตผู้พยายามที่จะเอาชนะความรักและความไว้วางใจให้กับครอบครัวของเขา เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจากองค์กรอาชญากรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงในด้านการเมืองการเงินและกองกำลังตำรวจ และทำให้เห็นว่าเขาติดอยู่ในเว็บแห่งการสมรู้ร่วมคิดอาชญากรรมและการทุจริต

Server #1

เรื่องย่อ: หนังเรื่องนี้นำแสดงโดย เลี่ยมอดีตผู้พยายามที่จะเอาชนะความรักและความไว้วางใจให้กับครอบครัวของเขา เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจากองค์กรอาชญากรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับสูงในด้านการเมืองการเงินและกองกำลังตำรวจ และทำให้เห็นว่าเขาติดอยู่ในเว็บแห่งการสมรู้ร่วมคิดอาชญากรรมและการทุจริต

Show more