A-Z list
    Light Off
    Report
    6 view

เรื่องย่อ : เมื่อผู้คนหลายชีวิตในเมืองกลายเป็นศพ เจ้าของตึกอารมณ์ร้ายได้พบกับชายคนหนึ่งที่เล่าให้เขาฟังถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องปริศนาเมื่อ 30 ปีก่อน

Server #1

เรื่องย่อ : เมื่อผู้คนหลายชีวิตในเมืองกลายเป็นศพ เจ้าของตึกอารมณ์ร้ายได้พบกับชายคนหนึ่งที่เล่าให้เขาฟังถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องปริศนาเมื่อ 30 ปีก่อน

Show more