A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องราว ได้รับการว่าจ้างให้ขโมยภาพวาดหายากจากจิตรกรที่ลึกลับที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลพ่อค้างานศิลปะที่มีความทะเยอทะยานกลายเป็นความโลภและความไม่มั่นคงของตัวเองเมื่อการดำเนินงานหมุนไปอย่างควบคุมไม่ได้

Server #1

เรื่องราว ได้รับการว่าจ้างให้ขโมยภาพวาดหายากจากจิตรกรที่ลึกลับที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลพ่อค้างานศิลปะที่มีความทะเยอทะยานกลายเป็นความโลภและความไม่มั่นคงของตัวเองเมื่อการดำเนินงานหมุนไปอย่างควบคุมไม่ได้

Show more