A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของเด็กชายวัย 13 ปี “วิลเลียม แคมความบา” จากหมู่บ้านเล็กๆในเมืองมาลาวีที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งและความอดอยาก วิลเลียมจึงได้คิดค้นและประดิษฐ์กังหังลมจากหนังสือเล่มหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู้คนในหมู่บ้านรอดพ้นกับเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้

Server #1

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของเด็กชายวัย 13 ปี “วิลเลียม แคมความบา” จากหมู่บ้านเล็กๆในเมืองมาลาวีที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งและความอดอยาก วิลเลียมจึงได้คิดค้นและประดิษฐ์กังหังลมจากหนังสือเล่มหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู้คนในหมู่บ้านรอดพ้นกับเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้

Show more