A-Z list
    Light Off
    Report
    25 view

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของอดีตทหารผ่านศึก Leonida Riva ที่อยู่ในหน่วยรบพิเศษได้กลับมายังบ้านของเขาเพื่อใช้ชีวติที่เหลืออยู่กับครอบครัว แต่แล้วปัญหาในครอบครัวของเขาก็เริ่มบานปลายจากปัญหางานของเขาที่ต้องทิ้งคนในครอบครัวอยู่เสมอ แมทเทียลูกชายคนโตของเขาไม่เคยให้อภัยเขาในขณะที่เทเรซาลูกสาวของเขารักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่น่าเศร้าจะบังคับให้ Leonida เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาฝังใจมานานในอดีต

Server #1

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของอดีตทหารผ่านศึก Leonida Riva ที่อยู่ในหน่วยรบพิเศษได้กลับมายังบ้านของเขาเพื่อใช้ชีวติที่เหลืออยู่กับครอบครัว แต่แล้วปัญหาในครอบครัวของเขาก็เริ่มบานปลายจากปัญหางานของเขาที่ต้องทิ้งคนในครอบครัวอยู่เสมอ แมทเทียลูกชายคนโตของเขาไม่เคยให้อภัยเขาในขณะที่เทเรซาลูกสาวของเขารักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่น่าเศร้าจะบังคับให้ Leonida เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาฝังใจมานานในอดีต

Show more