A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : เรือรบกราฟสเป ของเยอรมันได้จมเรือสินค้าต่างๆของอังกฤษ รวมทั้งเรือแอฟริกาเชลล์ของกัปตันโดฟ โดฟได้โดนจับเป็นนักโทษ แต่เขาพบว่ากับตันแลงส์ดอร์ฟนั้นมีความเป็นสุภาพบุรุษมาก เรือกราฟ สเป ได้จมเรือ ดอริก สตาร์ เป็นลำสุดท้ายก่อนที่จะเตรียมตัวกลับบ้าน แต่โชคร้ายที่ต้องมาเจอเรือสามลำของอังกฤษโดยการนำของผู้การฮาร์เวิร์ด ที่ได้รับคำสั่งให้มาดักรอเพื่อทำการโจม

Server #1

เรื่องย่อ : เรือรบกราฟสเป ของเยอรมันได้จมเรือสินค้าต่างๆของอังกฤษ รวมทั้งเรือแอฟริกาเชลล์ของกัปตันโดฟ โดฟได้โดนจับเป็นนักโทษ แต่เขาพบว่ากับตันแลงส์ดอร์ฟนั้นมีความเป็นสุภาพบุรุษมาก เรือกราฟ สเป ได้จมเรือ ดอริก สตาร์ เป็นลำสุดท้ายก่อนที่จะเตรียมตัวกลับบ้าน แต่โชคร้ายที่ต้องมาเจอเรือสามลำของอังกฤษโดยการนำของผู้การฮาร์เวิร์ด ที่ได้รับคำสั่งให้มาดักรอเพื่อทำการโจม

Show more