A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ :  ตั้งแต่เรื่องราวน่าขันไปจนถึงเรื่องราวอันลึกซึ้ง ผลงานเรื่องสั้นแนวคาวบอยของสองพี่น้องตระกูลโคเอนเล่าถึงการผจญภัยของพวกนกกฎหมายและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานที่ดินแดนอเมริกา

บรรยายไทย

เรื่องย่อ :  ตั้งแต่เรื่องราวน่าขันไปจนถึงเรื่องราวอันลึกซึ้ง ผลงานเรื่องสั้นแนวคาวบอยของสองพี่น้องตระกูลโคเอนเล่าถึงการผจญภัยของพวกนกกฎหมายและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานที่ดินแดนอเมริกา

Show more