A-Z list
    Light Off
    Report
    3 view

เรื่องย่อ:
เรื่องราวสองปีหลังโคลรอดตายจากลัทธิเลือดซาตาน โรงเรียนมัธยมปลายกลายเป็นฝันร้ายครั้งใหม่ที่เขาต้องเผชิญ นอกเหนือจากปีศาจร้ายในอดีตที่ยังตามทำลายชีวิตเขา

Server #1

เรื่องย่อ:
เรื่องราวสองปีหลังโคลรอดตายจากลัทธิเลือดซาตาน โรงเรียนมัธยมปลายกลายเป็นฝันร้ายครั้งใหม่ที่เขาต้องเผชิญ นอกเหนือจากปีศาจร้ายในอดีตที่ยังตามทำลายชีวิตเขา

Show more