A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ : The Aftermath (2019) อาฟเตอร์แมท เรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อพันเอกชาวอังกฤษและภรรยาของเขาได้รับมอบหมายให้อยู่ในเมือง ฮัมบูร์ก ของ เยอรมัน หลังสงคราม แต่ความตึงเครียดเกิดขึ้นกับชาวเยอรมันซึ่งเป็นถิ่นของเขาก่อนสงคราม

Server #1

เรื่องย่อ : The Aftermath (2019) อาฟเตอร์แมท เรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อพันเอกชาวอังกฤษและภรรยาของเขาได้รับมอบหมายให้อยู่ในเมือง ฮัมบูร์ก ของ เยอรมัน หลังสงคราม แต่ความตึงเครียดเกิดขึ้นกับชาวเยอรมันซึ่งเป็นถิ่นของเขาก่อนสงคราม

Show more