A-Z list
    Light Off
    Report
    7 view

เรื่องย่อ: ตั้งอยู่ในโรงน้ำชาในเมียงดงกรุงโซลหลังจากสิ้นสุดสงครามเกาหลีผู้ต้องสงสัยที่ 12 ตามหลังการประลองทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ถูกจับกุมและผู้ต้องสงสัย 11 คนที่พบว่าตัวเองถูกจับในคดีฆาตกรรม

Server #1

Director:Myoung-Sung Ko

Country:South Korea

Duration:106 min

Genres:Drama, History

Actors:Seon-yeong Park

เรื่องย่อ: ตั้งอยู่ในโรงน้ำชาในเมียงดงกรุงโซลหลังจากสิ้นสุดสงครามเกาหลีผู้ต้องสงสัยที่ 12 ตามหลังการประลองทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ถูกจับกุมและผู้ต้องสงสัย 11 คนที่พบว่าตัวเองถูกจับในคดีฆาตกรรม

Show more