A-Z list
    Light Off
    Report
    3 view

เรื่องย่อ : James Gannon บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในเมืองที่มีความเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะเรียนรู้ธุรกิจเป็นไปโดย School of Hard Knocks และมีความสนใจน้อยมากสำหรับวารสารศาสตร์ที่สอนในวิทยาลัยดังนั้นเขาจึงไม่พอใจเมื่อบรรณาธิการบริหารของเขา สั่งให้เขาช่วยเอริก้าสโตนอาจารย์ประจำวิทยาลัยกับชั้นเรียนวารสารศาสตร์ของเธอ เมื่อพบว่าตัวเองสนใจเธอเธอแสร้งทำเป็นเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของเธอโดยไม่เปิดเผยว่าเขาเป็น Gannon ซึ่งเธอดูถูก พวกเขาทั้งคู่เริ่มได้รับความเคารพต่อวิธีการรายงานข่าวของกันและกัน แต่เอริก้าจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเธอรู้ว่าเขาเป็นใครจริง ๆ ?

Server #1

เรื่องย่อ : James Gannon บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในเมืองที่มีความเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะเรียนรู้ธุรกิจเป็นไปโดย School of Hard Knocks และมีความสนใจน้อยมากสำหรับวารสารศาสตร์ที่สอนในวิทยาลัยดังนั้นเขาจึงไม่พอใจเมื่อบรรณาธิการบริหารของเขา สั่งให้เขาช่วยเอริก้าสโตนอาจารย์ประจำวิทยาลัยกับชั้นเรียนวารสารศาสตร์ของเธอ เมื่อพบว่าตัวเองสนใจเธอเธอแสร้งทำเป็นเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของเธอโดยไม่เปิดเผยว่าเขาเป็น Gannon ซึ่งเธอดูถูก พวกเขาทั้งคู่เริ่มได้รับความเคารพต่อวิธีการรายงานข่าวของกันและกัน แต่เอริก้าจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเธอรู้ว่าเขาเป็นใครจริง ๆ ?

Show more