A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ : “Liam Neeson” กลับมาเป็น Bryan Mills ตัวแทนออกของซีไอเอที่มีชุดหนึ่งของทักษะที่จะช่วยลูกสาว Kim ของเขาจากการลักพาตัวของชาวแอลเบเนีย พ่อของลูสาวคนที่ถูกลักพาตัวก็ไม่ยอมอยากจะรู้ว่าคนที่จับลูกสาวเขาอยู่ไหนและตามไปคิดบรรชีที่จับตัวลูกสาวเขาไป เขาได้ใช้ Bryan และภรรยาเป็นตัวประกันในช่วงวันหยุดครอบครัวของพวกเขาในอิสตันบูล Bryan ช่วย Kim เพื่อหลบหนี และการใช้งานระดับสูงของกลยุทธ์กองกำลังพิเศษที่จะได้รับครอบครัวของเขาเพื่อความปลอดภัยและระบบที่จะออกจากลักพาตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่งเขาจะได้ไป พา อย่างไม่กลัวอะไร

พากย์ไทย
บรรยายไทย
  • Ep.1

เรื่องย่อ : “Liam Neeson” กลับมาเป็น Bryan Mills ตัวแทนออกของซีไอเอที่มีชุดหนึ่งของทักษะที่จะช่วยลูกสาว Kim ของเขาจากการลักพาตัวของชาวแอลเบเนีย พ่อของลูสาวคนที่ถูกลักพาตัวก็ไม่ยอมอยากจะรู้ว่าคนที่จับลูกสาวเขาอยู่ไหนและตามไปคิดบรรชีที่จับตัวลูกสาวเขาไป เขาได้ใช้ Bryan และภรรยาเป็นตัวประกันในช่วงวันหยุดครอบครัวของพวกเขาในอิสตันบูล Bryan ช่วย Kim เพื่อหลบหนี และการใช้งานระดับสูงของกลยุทธ์กองกำลังพิเศษที่จะได้รับครอบครัวของเขาเพื่อความปลอดภัยและระบบที่จะออกจากลักพาตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่งเขาจะได้ไป พา อย่างไม่กลัวอะไร

Show more