A-Z list
    Light Off
    Report
    9 view

เรื่องย่อ : เรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า สเตฟานี่ ซึ่งเธอใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามลำพังคนเดียว ซึ่งพ่อแม่ของเธอก็ได้ทิ้งเธอไป หลังจากที่โลกเกิดวิกฤตลึกลับบางอย่าง แต่แล้วคืนวันหนึ่งที่ฝนตกหนัก พ่อแม่ของเธอได้กลับมาหาเธอ อีกทั้งยังพยายามไม่ให้เธอออกจากบ้าน และพูดถึงสัตว์ประหลาดที่จะมาเอาตัวเธอไป ทำไมพวกเขาต้องทิ้งเธอไป แล้วไม่อยากให้เธอออกจากบ้าน สัตว์ประหลาดที่ว่าหมายถึงตัวอะไร

Server #1

เรื่องย่อ : เรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า สเตฟานี่ ซึ่งเธอใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามลำพังคนเดียว ซึ่งพ่อแม่ของเธอก็ได้ทิ้งเธอไป หลังจากที่โลกเกิดวิกฤตลึกลับบางอย่าง แต่แล้วคืนวันหนึ่งที่ฝนตกหนัก พ่อแม่ของเธอได้กลับมาหาเธอ อีกทั้งยังพยายามไม่ให้เธอออกจากบ้าน และพูดถึงสัตว์ประหลาดที่จะมาเอาตัวเธอไป ทำไมพวกเขาต้องทิ้งเธอไป แล้วไม่อยากให้เธอออกจากบ้าน สัตว์ประหลาดที่ว่าหมายถึงตัวอะไร

Show more