A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

 เรื่องราวของลูซี่ (Liv Tyler) สาวน้อยวัย 19 ปีที่เดินทางมาเยี่ยมเพื่อนของแม่ที่ประเทศอิตาลี การเดินทางครั้งนี้เธอตั้งใจที่จะค้นหาความหมายของความรัก, ความหมายของชีวิต และต้องการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ

พากย์ไทย
บรรยายไทย
  • Ep.1

 เรื่องราวของลูซี่ (Liv Tyler) สาวน้อยวัย 19 ปีที่เดินทางมาเยี่ยมเพื่อนของแม่ที่ประเทศอิตาลี การเดินทางครั้งนี้เธอตั้งใจที่จะค้นหาความหมายของความรัก, ความหมายของชีวิต และต้องการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ

Show more