A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

5 ปีถัดมาหลังจากความสำเร็จอันครึกโครมของ Saturday Night Fever : John Travolta ก็กลับมาวาดลวดลายการเต้นเท้าไฟอีกครั้ง ! คราวนี้เขาพบกับความท้าทายครั้งที่ใหญ่ยิ่งกว่า คือการเข้าไปเป็นนักเต้นละครบรอดเวย์

Server #1

5 ปีถัดมาหลังจากความสำเร็จอันครึกโครมของ Saturday Night Fever : John Travolta ก็กลับมาวาดลวดลายการเต้นเท้าไฟอีกครั้ง ! คราวนี้เขาพบกับความท้าทายครั้งที่ใหญ่ยิ่งกว่า คือการเข้าไปเป็นนักเต้นละครบรอดเวย์

Show more