A-Z list
    Light Off
    Report
    6 view

นักมายากลพบสาวนอกรีตและเสนอให้เธอทำงานร่วมกันในการแสดงมายากลของเขา เพียงหนึ่งปีต่อมาเขาก็เริ่มรู้จักเธอเป็นการส่วนตัวและพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อเธอแม้จะมีปัญหาของเธอเอง

Server #1

นักมายากลพบสาวนอกรีตและเสนอให้เธอทำงานร่วมกันในการแสดงมายากลของเขา เพียงหนึ่งปีต่อมาเขาก็เริ่มรู้จักเธอเป็นการส่วนตัวและพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อเธอแม้จะมีปัญหาของเธอเอง

Show more