A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องย่อ : คาซูโตะ ชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงและอยากเป็นฮีโร่ แต่ด้วยโรคประจำตัวมันน่าจะเป็นฝันที่ไกลเกินไปสำหรับเขา จนกระทั่งเขาได้งานที่บริษัทแห่งหนึ่ง เช่นการยืนต่อแถว, เป็นหน้าม้า, หรือปลอมตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ แต่แล้วเขาก็ต้องพบเจอกับงานแสดงที่หินที่สุดในชีวิต เพราะมีคนหนึ่งมาขอร้องให้เขาช่วยจากนักต้มตุ๋นใช้ลัทธิความเชื่อหวังยึดกิจการโรงแรมไป คราวนี้ คาซูโตะ และคณะนักแสดงพิเศษจะต้องแสดงครั้งใหญ่ พร้อม ๆ กับทำหน้าที่เป็นฮีโร่ด้วย

Server #1

เรื่องย่อ : คาซูโตะ ชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงและอยากเป็นฮีโร่ แต่ด้วยโรคประจำตัวมันน่าจะเป็นฝันที่ไกลเกินไปสำหรับเขา จนกระทั่งเขาได้งานที่บริษัทแห่งหนึ่ง เช่นการยืนต่อแถว, เป็นหน้าม้า, หรือปลอมตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ แต่แล้วเขาก็ต้องพบเจอกับงานแสดงที่หินที่สุดในชีวิต เพราะมีคนหนึ่งมาขอร้องให้เขาช่วยจากนักต้มตุ๋นใช้ลัทธิความเชื่อหวังยึดกิจการโรงแรมไป คราวนี้ คาซูโตะ และคณะนักแสดงพิเศษจะต้องแสดงครั้งใหญ่ พร้อม ๆ กับทำหน้าที่เป็นฮีโร่ด้วย

Show more