A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ

สติงโก้อาศัยอยู่กับโซฟีชาวโปแลนด์กับคนรักอารมณ์แปรปรวนของเธอในบ้านพักแถบบรูคลิน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แสนสั่นคลอนจากพฤติกรรมก้าวร้าวและความรุนแรง

Server #1

เรื่องย่อ

สติงโก้อาศัยอยู่กับโซฟีชาวโปแลนด์กับคนรักอารมณ์แปรปรวนของเธอในบ้านพักแถบบรูคลิน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แสนสั่นคลอนจากพฤติกรรมก้าวร้าวและความรุนแรง

Show more