A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องราวของตำรวจสาวในกรุงเดลี และหัวหน้าหญิงของเธอร่วมกันต่อสู้อาชญากรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรี ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆในอินเดีย แต่ทั้งสองต้องพบอุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อโซนี่ถูกโยกย้ายเพราะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดขณะปฏิบัติหน้าที่ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป

Server #1

เรื่องราวของตำรวจสาวในกรุงเดลี และหัวหน้าหญิงของเธอร่วมกันต่อสู้อาชญากรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรี ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆในอินเดีย แต่ทั้งสองต้องพบอุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อโซนี่ถูกโยกย้ายเพราะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดขณะปฏิบัติหน้าที่ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป

Show more