A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ : อาวุธแผ่นดินไหวที่ถูกขโมยถูกเปิดใช้งานในเยเมน ตัวประกันที่เป็นอิสระมีความพยายามอย่างไร้ผลที่จะเตือนผลกระทบระดับโลก มันเริ่มกิจกรรมคลื่นไหวสะเทือนที่รอยเลื่อนแคลิฟอร์เนียซึ่งลูกสาวและอดีตของเธอกำลังตรวจสอบอยู่ พวกเขาหยุดมันได้หรือไม่

Server #1

เรื่องย่อ : อาวุธแผ่นดินไหวที่ถูกขโมยถูกเปิดใช้งานในเยเมน ตัวประกันที่เป็นอิสระมีความพยายามอย่างไร้ผลที่จะเตือนผลกระทบระดับโลก มันเริ่มกิจกรรมคลื่นไหวสะเทือนที่รอยเลื่อนแคลิฟอร์เนียซึ่งลูกสาวและอดีตของเธอกำลังตรวจสอบอยู่ พวกเขาหยุดมันได้หรือไม่

Show more