A-Z list
    Light Off
    Report
    7 view

เรื่องย่อ : ไวโอล่า คลั่งไคล้กีฬาฟุตบอลชนิดเข้าเส้น เธอพบว่าทีมฟุตบอลหญิงประจำโรงเรียนของเธอกำลังจะถูกยุบ ไวโอล่าจึงวางแผนปลอมตัวเป็นพี่ชายฝาแฝดของเธอไปเรียนและเล่นฟุตบอลแทน เธอต้องไปอยู่หอพักกับนักเรียนชายคนอื่นก่อนจะตกหลุมรักเพื่อนร่วมห้องซึ่งเป็นนักฟุตบอลเช่นกัน แถมเธอดันมีสาวมาปิ๊งรักเธอเข้าอีก เรื่องสับสนอลหม่านแบบผิดฝาผิดตัวชวนหัวปั่นและยิ่งชุลมุนเมื่อพี่ชายของเธอกลับก่อนกำหนด

Server #1

เรื่องย่อ : ไวโอล่า คลั่งไคล้กีฬาฟุตบอลชนิดเข้าเส้น เธอพบว่าทีมฟุตบอลหญิงประจำโรงเรียนของเธอกำลังจะถูกยุบ ไวโอล่าจึงวางแผนปลอมตัวเป็นพี่ชายฝาแฝดของเธอไปเรียนและเล่นฟุตบอลแทน เธอต้องไปอยู่หอพักกับนักเรียนชายคนอื่นก่อนจะตกหลุมรักเพื่อนร่วมห้องซึ่งเป็นนักฟุตบอลเช่นกัน แถมเธอดันมีสาวมาปิ๊งรักเธอเข้าอีก เรื่องสับสนอลหม่านแบบผิดฝาผิดตัวชวนหัวปั่นและยิ่งชุลมุนเมื่อพี่ชายของเธอกลับก่อนกำหนด

Show more